RÄKFROSSA
10/7, 17/7, 24/7, Kl 17 - 21. Pris per person: 295 kr
Underhållning 18 – 21
10/7 Viktor Odeheim
17/7 Örnar
24/7 Viktor Odeheim

Back to Top